Sustav eSuvlasnik uspostavljen je sa  ciljem modernizacije, pojednostavljenja pristupa informacijama  i ubrzanja komunikacije sa suvlasnicima koji su zgrade u kojima se nalazi njihov poseban dio nekretnine povjerili na upravljanje društvu Zapad-stan d.o.o.

Nakon što se BESPLATNO REGISTRIRATE  koristeći ovaj sustav putem Vašeg računala možete  pristupiti svim podacima bez potrebe za dolaskom u uredske prostorije Zapad-stan d.o.o.

eSuvlasnik – suvlasničke stranice omogućava Vam  OSOBNI pristup  podacima. Sa e-mailom i Vašom zaporkom  imate  uvid u eventualne preplate po zaduženjima pričuve ili dugovanja  za  svaki  prostor u Vašem vlasništvu,  u rekapitulaciju prihoda i troškova zgrade u kojoj ste vlasnik posebnog dijela nekretnine , u godišnji program održavanja zgrade , energetski certifikat zgrade i druge podatke.

eSuvlasnik – suvlasničkim stranicama možete pristupiti putem naše web stranice klikom na PRIJAVI SE.

 

Pristup financijskom izvješću imali su i do sada svi suvlasnici stambene zgrade, koji su imali zajedničku zaporku za pristup, dok  sustav eSuvlasnik omogućava individualan pristup svakom pojedinom suvlasniku koji se REGISTRIRA na stranici SUVLASNIČKE STRANICE

Novosti koje je donio eSuvlasnik su slijedeće :

Suvlasnik pristupa podacima sa svojim računom ( e-mail ) i zaporkom putem kojih ga informatički sustav eSuvlasnik prepoznaje, te mu dozvoljava pristup informacijama o svim prostorima koje ima u vlasništvu te bitnim informacijama i izvješćima  o SVAKOJ zgradi u kojoj se prostori nalaze , predstavniku suvlasnika, uz mogućnost slanja prijedloga i zahtjeva putem forme na samoj stranici.

 

Pogledajte video koji pojašnjava kako se REGISTRIRATI na suvlasničke stranice: