Stopu doprinosa za zdravstveno osiguranje Vlada i ministar Slavko Linić opet dižu na 15 posto.

kataloghonorara

Opća stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 13 posto smanjena je 2012. 

Potpredsjednik Vlade Branko Grčić potvrdio je  da se razgovara o vraćanju zdravstvenog doprinosa s 13 na 15 posto, a neslužbeno se doznaje da bi ta mjera stupila na snagu od 1. travnja, ( valjda nije Aprilililili ) pri čemu bi teret snosili poslodavci,( u našem slučaju suvlasnici ),  budući da su oni bili rasterećeni smanjenjem doprinosa 2012. godine.

Svi korisnici programa koji obračunavaju honorare putem programa Upravljanje zgradama i podnose JOPPD obrazac za predstavnike , čistačice, rukovatelje kotlovnicama moraju učiniti slijedeće:

Prvo teba u katalozima u Konfiguraciji aplikacije promijeniti stopu doprinosa sa 13 % na 15%

Nakon toga potrebno je otvoriti ekran za  izračun SVAKOG AKTIVNOG honorarnog djelatnika , te ako nije umirovljenik, obavezno kliknuti na tipku IZRAČUNAJ kako bi se izvršila rekalkulacija doprinosa za zdravstveno osiguranje !

zdravstveno

Tu korekciju , budući da je došlo do povećanja ukupnog bruto troška, treba uvrstiti  zatim u Godišnji program zgrade !

Zdravi i veseli ( ukoliko je to uopće više moguće) bili !     Zlatko

posvecenodariu