Sa 1. siječnja 2016. istekao rok za ugradnju razdjelnika na zgradama sa preko 70 stanova !

 .
Više o razdjelnicima pročitajte na http://www.zapadstan.hr/razdjelnik.html