bandicTemeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku subvencioniranja troškova nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u stambenim zgradama priključenim na centralni toplinski sustav na području grada Zagreba koju je donijela Skupština Grada Zagreba na 16. sjednici održanoj 4. srpnja 2014. godine, Grad Zagreb je 31. srpnja 2014. raspisao javni natječaj za predmetno subvencioniranje. Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećim linkovima…

  • Tekst natječaja
  • Prilog 1 – Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u stambenim zgradama/nizovima priključenim na centralni toplinski sustav Grada Zagreb
  • Prilog 2 – Izjava suvlasnika stambene zgrade o odabiru predstavnika suvlasnika u skladu s člankom 16. stavka 1. Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  • Prilog 3 – Potpisna lista suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina
  • Prilog 4 – Zahtjev za isplatu subvencije – uređaji za mjerenje potrošnje toplinske energije
  • Prilog 5 – Izjava o očevidu ugradnje i ispravnosti sustava
  • Prilog 6 – Izjava o odustajanju

Navedeni prilozi su sastavni dio objavljene Odluke. Kada predstavnik suvlasnika  prikupi svu potrebnu dokumentaciju na kojioj svoju suglasnost potpisom trebaju dati suvlasnici stambene zgrade  , Upravitelj ispunjava Prijavni obrazac i  podnosi prijavu na natječaj u propisanom roku.

Prema Zakonu o tržištu toplinske energije (Čl.52, stavak 4) u zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača uređaja, kojeg vlasnici samostalnih uporabnih cjelina slobodno izaberu, tako da suvlasnici trebaju izabrati izvoditelja radova na ugradnji propisane opreme kao i ovlaštenog projektanta u smislu tražene dokumentacije za natječaj za subvenciju.

Sredstva za Projekt rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja  potrebno je osigurati Odlukom o preraspodjeli sredstava pričuve ukoliko na računu pričuve zgrade ima dovoljno financijskih sredstava, odnosno ukoliko sredstava nema, potrebno ih je osigurati kroz kreditno zaduženje uz povećanje pričuve za iznos anuiteta.

Prijavni obrazac ispunjava upravitelj temeljem dostavljenih ponuda ovlaštenog projektanta i izvoditelja radova odabranih  od strane suvlasnika zgrada koje se opskrbljuju toplinskom energijom putem zajedničke toplinske stanice, odnosno koje su spojene na centralni toplinski sustav preko zajedničkog mjerila toplinske energije i dostavljene potpisne liste ovjerene od strane HEP-Toplinarstva.