Uskoro u Velikoj Gorici nove fasade na tisuću stanova

 

 

Prijavili smo slijedeće zgrade kojima upravljamo u Velikoj Gorici  na natječaj Fonda 
Slavka Kolara 13 a-e (4.049.030,34 kn)
Slavka Kolara 11 a,b,c- (3.008776,25 kn )
Slavka Kolara 3 – (2.118.465,91 kn )