energetska obnova

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada za ovaj Poziv je osigurana alokacija u iznosu od 94.235.322,37 eura.

 

Poziv je objavljen na stranicama https://fondovieu.gov.hr/pozivi. Isti se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, tj. ukinuti je tzv. “najbrži prst” kod izvršenja prijave.

Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu dozvoljeno je najranije od trenutka objave poziva 29. ožujka 2024. godine, a najkasnije do 3. lipnja 2024. godine u 16:00 sati. Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje od strane nadležnih tijela evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Ukratko pojašnjeno, zgrade koje će prikupiti najviše bodova u sklopu projektnih prijedloga imati će prednost pri dodjeljivanju bespovratnih sredstava. Boduje se više faktora; građevinska bruto površina zgrade, godina izgradnje, postotak ušteda, ugradnja obnovljivih izvora energije, horizontalnih mjera te mnoge druge. Kriterije te mjere koje donose bodove možete pronaći ovdje.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada kojom će se postići;

  • ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga
  • uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%

Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH, koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.  

Dekarbonizacija zgrada je dugogodišnji cilj Europske unije te tako i Republike Hrvatske kao punopravne članice,. O samoj dekarbonizaciji tj. “Zelenom planu ” i provedbe istog na našem području govorilo se više na konferenciji “7. otvoreni dijalog partnera – Vrijeme je za zelenu obnovu” održanoj  27.03.2024., na kojoj su ujedno i naši inženjeri iz Zapad-stana sudjelovali. Na konferenciji je potpisana i Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine od strane novih partnera. Više o samoj konferenciji i tema koje su se dotakle možete pronaći ovdje.

                                                                                                 

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, dok su prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova su u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost samih radova i stručnog nadzora energetske obnove, a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85%.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

 

Odlične vijesti za zgrade koje su se prijavile 2022., a bile su “ispod crte” pri odabiru i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem bodovnih kriterija – osigurana dodatna sredstva

 

Par dana prije objave ovog Poziva točnije 25.03., objavljena je 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01) objavljenog 1. travnja 2022. godine, a zatvorenog 2. kolovoza 2022. godine, radi povećanja alokacije Poziva.

Ovom dodatnom alokacijom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan s 39.816.842,52 eura, na 65.581.520,15 eura, tj. za dodatnih 25.764.677,63 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Djelovanje Zapad-stana na području energetske obnove višestambenih zgrada 

Zapad-stan kao upravitelj višetambenih zgrada na području energetske obnove višestambenih zgrada djeluje od prvih natječaja, ne samo u ulozi upravitelja već i kao voditelj projekata energetske obnove

U periodu od 2016.-2018. godine obnovili smo 5 višestambenih zgrada na području Grada Zagreba i okolice., ukupne vrijednosti investicije od oko 1.800.000 eura. 2023. godine smo započeli sa radovima na energetskoj obnovi na 3 višestambene zgrade koje smo u suradnji sa suvlasnicima i projektantima uspješno prijavili te se aplicirali na bespovratna sredstva. Sveukupna vrijednosti tih projekata iznosi preko 6 milijuna eura. Radovi su u dalje u tijeku. Nadalje, 2. izmjenama Poziva iz 2022. još dvije zgrade koje su bile na listi čekanja su prihvaćene te kreću sa daljnjim koracima u sklopu energetske obnove višestambene zgrade.

U suradnji sa suvlasnicima, predstavnicima i projektantima raznih struka u završnim smo fazama priprema cjelokupne dokumentacije za prijavu na novi Poziv energetske obnove višestambenih zgrada objavljen 29.03. za još 7 zgrada, neto stambene površine od otprilike 75.000 m2.

Kako su izgledali dosadašnji radovi te krajnji rezultat na prijašnjim završenim energetskim obnovama možete vidjeti i u našoj galeriji Radili smo.

 

Za dodatne informacije i pojašnjenja svakako pratite mrežnu stranicu Ministarstva https://mpgi.gov.hr te javni portal sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr . Prijavitelji ujedno mogu za vrijeme trajanja Poziva kroz sustav fondovieu (eNPOO) postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“. Također, kao i uvijek sa svojim upitima možete se obratiti i nama kao Vašem upravitelju!