OKRUGLISTOLU prostorijama gradske četvrti Malešnica, 18.veljače, u organizaciji Zapad-stana, održan je okrugli stol na aktualnu temu ugradnje razdjelnika topline sukladno odredbama  Zakona o tržištu toplinske energije. Prije deset mjeseci, na istom mjestu, održana je Tribina za predstavnike suvlasnika kad smo kroz predavanja, koja možete pogledati OVDJEzapočeli  sa upoznavanjem predstavnika zgrada sa obavezama koje su pred suvlasnicima u pogledu uvođenja mjerenja potrošnje toplinske energije sukladno članku 28.    EU Direktive 27/12.

okruglistol2
Na okrugli stol pozvani su predstavnici najvećih zgrada kojima upravljamo, kako onih gdje  su već ugrađeni razdjelnici, termostatski i balansni ventili te pumpe sa reguliranim pogonom, tako i onih zgrada čiji suvlasnici  su u fazi pripreme dokumentacije i izbora izvoditelja radova te prikupljanja dokumentacije za natječaj FZOEU te predstavnici HEP Toplinarstva, najvećeg Kupca toplinske energije u gradu Zagrebu ali i Republici Hrvatskoj, kako bi smo im pružili mogućnost da u direktnom kontaktu sa predstavnicima zgrada odgovore  na pitanja koja se pojavljuju u svakodnevnoj komunikaciji na relaciji Suvlasnici-Upravitelj zgrade-HEP Toplinarstvo.

okruglistol3

PREDSTAVNICI HEP-Toplinarstva  :
mr. Tomislav Kanić, dipl.ing.- Direktor Pogona toplinske mreže
Sivija Barić, dipl. novinar – Samostalni referent za odnose s javnošću
Mario Marijanović, dipl. ing. el. – Direktor Pogona posebne toplane
Pavo Jakešević, dipl. oec. – Samostalni ekonomist
Zdravko Zajec, dipl. oec.- Pomoćnik direktora HEP-Toplinarstva
Jurica Brnas, dipl. ing. str. Pomoćnik direktora HEP-Toplinarstva
mr.sc. Robert Krklec, dipl.ing. direktorHEP-Toplinarstva

[accordions title=”” disabled=”false” active=”0″ autoheight=”false” collapsible=”true”]
[accordion title=”Zašto se dugo čeka na telefon dispečera HEP-toplinarstva 6009-601″]

[/accordion]
[accordion title=”Tko potpisuje ugovor sa KUPCEM toplinske energije ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Što je sadržano u cijeni od 0,69 kn po m2 ? “]

[/accordion]
[accordion title=”Zašto ne zamijenite stare pumpe koje šume ? “]

[/accordion]
[accordion title=”Što je sa dugom za grijanje ako zgrada izabere DRUGOG kupca ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Da li ugraditi razdjelnike u zajedničku prostoriju zgrade ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Zašto predstavnik ne smije imati ključ od toplinske stanice ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Zašto ne smije biti zaključan prostor prije ulaznih vrata u toplinsku stanicu ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Da li je moguće ubrzanje procesa naručivanja i ugradnje cirkulacijskih pumpi ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Kako pravilno balansirati sistem grijanja kako bi se spriječila pojava šumova ?”]

[/accordion][accordion title=”Da li su predstavnici menađeri i amortizeri za posao HEP-toplinarstva ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Zašto se ugovor sa kupcem sklapa na neodređeno vrijeme ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Da li se može ubrzati izdavanje suglasnosti HEP toplinarstva za natječaj Fonda ?”]

[/accordion]
[accordion title=”Tko očitava razdjelnike, a tko obračunava troškove grijanja?”]

[/accordion]
[/accordions]

Kao organizator Okruglog stola zahvaljujemo svima na sudjelovanju u konstruktivnoj i kvalitetnoj raspravi tijekom koje su se sudionici dotakli većine tema koje zasigurno zanimaju svakog suvlasnika čija zgrada se opskrbljuje toplinskom energijom putem centralnog sustava HEP-Toplinarstva.