Udruga predstavnika suvlasnika i suvlasnika stambenih zgrada grada Velika Gorica (UPSSSZ GVG) organizirala je 9.veljače 2016. zajednički sastanak na kojem smo dobili priliku prezentirati naše društvo, povodom skorog otvaranja ( ožujak 2016. ) Podružnice Velika Gorica u ulici Slavka Kolara 13c. u Velikoj Gorici.

Nakon  prezentacije , uslijedila je rasprava sa cijelim nizom zanimljivih i složenih pitanja u svezi upravljanja zgradama, energetskoj učinkovitosti, natječajima za energetsku obnovu, problemima sa šumovim koji se javljaju nakon ugradnje razdjelnika topline, visini i načinu obračuna naknade upravitelja, imovinsko pravnim odnosima, načinu i mogućnostima financiranja velikih popravaka, primjerenom osiguranju stambene zgrade, prisilnoj naplati pričuve od dužnika.

Broj postavljenih pitanja na koje smo odgovorili pokazao je da postoji veliki interes predstavnika suvlasnika da na ovakav način u direktnom razgovoru sa upraviteljem pokušaju doći do rješenja problema sa kojima se svakodnevno susreću suvlasnici stambenih  zgrada u Velikoj Gorici.