Financijski poslovi

Plaćanje pričuve

Obratite pažnju na POZIV NA BROJ prilikom plaćanja putem Internet bankarstva !!

Više …

Obračun honorara

Kalkulator za izračun bruto honorara predstavnika ili čistačice

Više …

PDV i pričuva zgrade

Kalkulator za izračun PDV-a ako znadete samo ukupan ( brutto ) iznos računa

Više …

E-mail uplatnice

Zatražite dostavu uplatnice za pričuvu putem elektronske pošte !

Više …

Stanja računa pričuve

Uvid u stanje računa pričuve Vaše zgrade možete pogledati ovdje

Više …

Krediti za popravke

Uvijeti kredita i informativni kalkulator za izračun rate kredita

Više …