Tehnički poslovi

Servisi i pregledi

Obavezni servisi, pregledi instalacija, opreme i uređaja na zgradi

Više …

Konstruktivni dijelovi

Koji se konstruktivni dijelovi održavaju iz zajedničke pričuve

Više …

Energetska učinkovitost

Što je i kako bi se trebala povećati energetska učinkovitost zgrade

Više …

Kooperanti i izvoditelji

Ovdje možete pronaći popis izvoditelja radova te popis dimnjačara i komunalnih službi

Više …

Hitne intervencije

Što se smatra hitnim intervencijama

Više …

Instalacije

Koje instalacije i uređaji spadaju u zajedničke dijelove stambene zgrade

Više …

Problematika održavanja stambenih zgrada približno je ista sagledavajući je kroz održavanje konstruktivnih elemenata zgrada a konstruktivni elementi ( krovovi i fasade ) zahtijevaju , nakon instalacija, najviše intervencija .
Osim potrebe za intervencijama na kosim krovima koji se u večini slučajeva mogu i djelomično sanirati, posebni problemi pojavljuju se kod sanacije ravnih krovova gdje je nakon pokušaja parcijalne sanacije često nemoguće kvalitetno sanirati  prodore vode pa je potrebno izvršiti rekonstrukciju cijelog krova. Zbog često  niske pričuve po m2 sredstva koja se skupljaju na računima pričuve  su često nedostatna za cjelovitu sanaciju krovova, bilo kosih ili ravnih .
Osim problematike krovova poseban problem predstavljaju i fasade, balkoni i balkonske ograde koje su često na starijim zgradama dotrajale pa prijete padom i ugrožavaju prolaznike.
HITNI POPRAVCI
Su radovi koji se javljaju nenadano i kojima se sprečavaju veća oštećenja na zgradi
 
 • puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije
 • kvarovi na plinskim instalacijama i sustavu centralnog grijanja i toplovodnog sustava
 • kvarovi na električnim instalacijama i dizalima i sl.
MALI POPRAVCI
odnose se na manje građevinske zahvate kao što su:
 • popravci krovova
 • zamjena oluka i žljebova
 • saniranje prodora vode
 • djelomične zamjene pokrova
 • održavanje rasvjete i električnih uređaja
 • građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na manjim zahvatima na zgradi
 • popravak ulaznih vrata
VELIKI POPRAVCI
uključuju sanacije
 • konstruktivnih (nosivih) dijelova zgrade
 • sanacije pročelja
 • cjelovite sanacije kosih i ravnih krovova
 • sanacije dimnjaka
 • remonti dizala
 • remonti kotlovnica