Poštovani predstavnici suvlasnika stambenih zgrada kojima upravlja društvo ZAPAD-STAN d.o.o.

Prilikom kupnje  sitnog potrošnog materijala za potrebe održavanja stambene zgrade možete ostvariti popust od 5-10% uz predočenje PEVEC-PARTNER-kartice

POSTUPAK:

  • Prije kupnje, u ZAPAD-STANU javite se kod referenta Vaše zgrade i zatražite PARTNER karticu.
  • U prodavaonici PEVEC uz predočenje kartice zatražite PONUDU na veleprodajnoj blagajni.
  • Ponudu ovjerite potpisom i pečaton ovlaštenog predstavnika i predajte na blagajni Zapad-stana te vratite PARTNER-karticu
  • Sa povrdom o izvršenoj uplati robu preuzimate u PEVECU