Prezentacija „Vodiča s korisnim savjetima“  u izdanju “Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada” i “Hrvatske udruge gradova u republici Hrvatskoj” održana je  7. prosinca 2015. u Velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore.

Na zanimljiv i pristupačan način, sa ciljem ekološkog osvješćivanja građana, te boljeg informiranja o telekomunikacijskoj infrastrukturi u zgradama obrađene su dvije vrlo aktualne teme :

  • Održivo gospodarenje otpadom
  • Elektroničke komunikacijske instalacije u zgradama

Brošuru možete preuzeti u pdf formatu klikom na sliku Vodiča