Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

MGIPU objavilo je Program energetske obnove stambenih zgrada koji se temelji na 2. Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti, koji je Vlada RH usvojila u veljači 2013. U njemu se analizira stanje postojećeg stambenog fonda i potrošnje energije u njemu, te se daje prijedlog i razrada mjera za unaprjeđenje energetske činkovitosti postojećih zgrada koje će se provoditi u razdoblju 2014. do 2020. godine. Program se ne odnosi na izgradnju novih zgrada.
S obzirom na karakteristike stambenog fonda, postavljeni su prioriteti ovog Programa – zgrade izgrađene do 1980. godine te mjere usmjerene na smanjenje toplinskih potreba zgrada, poboljšanja učinkovitosti sustava grijanja i zamjene energenata (dominantno električne energije i loživog ulja) okolišno, ekonomski i energetski povoljnijima, a poglavito obnovljivih izvora energije.

CILJ PROGRAMA SU

 • poticanje investicija ukupnog iznosa 817,5 milijuna kn godišnje uz udio državnih poticaja od svega 16% (uz uračunate povrate u državni proračun iz naplate PDV-a i doprinosa na plaće zaposlenika);
 • ostvarivanje oko 270 GWh ušteda energije u neposrednoj potrošnji, što znači ostvarenje gotovo 15% ukupnog okvirnog cilja za razdoblje 2008.-2016. godinu odnosno oko 44% okvirnog cilja za trogodišnje razdoblje 2014.-2016.;
 • smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 116 milijuna kn godišnje;
 • smanjenje emisija CO2 od oko 72.000 tona godišnje;
 • osiguravanje zaposlenja za 3.000 ljudi godišnje;
 • povećanje sigurnosti opskrbe energijom;
 • poboljšano stanje i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina (uz uvjet vrednovanja energetske učinkovitosti kao olakšice u budućem zakonodavstvu vezanom uz oporezivanje nekretnina);
 • razvoj proizvodne industrije, poglavito industrije toplinskih izolacijskih materijala i drvne industrije;
 • smanjenje ‘sive ekonomije’;
 • smanjenje energetskog siromaštva i opće poboljšanje uvjeta stanovanja.

Višestambena zgrada u smislu ovog Programa je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, građevinske bruto površine veće od 400 m², i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96). U Programu mogu sudjelovati samo legalno izgrađene zgrade.
Mjere za postojeće višestambene zgrade su sljedeće:

 1. Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada;
 2. Potpore za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade;
 3. Poticanje integralne obnove višestambenih zgrada:
  – Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice;
  – Zamjena prozora;
  – Unaprjeđenje ili zamjena sustava grijanja;
 4. Uvođenje sustava individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije