Djelatnici Zapad-stana su 09.03.2016. sudjelovali u radionici projekta FosterREG, čiji je cilj uskladiti strategije energetski učinkovite rekonstrukcije lokalnih i nacionalnih razina kako bi se pojačao kapacitet lokalnih samouprava u planiranju, financiranju i upravljanju sveobuhvatnom urbanom obnovom, posebice u zapuštenim četvrtima.

FosterREG

FosterREG

Ukratko, planirani cilj radionice je predočiti probleme u energetskoj obnovi zgrada koji bi mogli predstavljati zapreku energetskoj obnovi na višoj razini (konačna ideja projekta je organizirati energetsku obnovu na razini kvartova, tj.istih tipova objekata koji mogu biti pod upravljanjem više upravitelja)

U radionici su sudjelovali predstavnici raznih struka koji su sudionici u projektu energetske obnove zgrada, od tehničkih struka (profesori s Fakulteta strojarstva i elektrotehnike) do djelatnika Ministarstva Graditeljstva, projektanata koji izrađuju projekte en.obnove, urbanista do u konačnici upravitelja koji sudjeluju u komunikaciji s krajnjim korisnicima- suvlasnicima.

Predstavljene su najvažnije barijere u energetskoj obnovi:

Izlaganje

-Nedostatak financijskih sredstava u proračunima na lokalnoj i regionalnoj razini

-Problem nadležnosti i usaglašenog djelovanja konzervatora u urbanim sredinama

-Neinformiranost krajnjih korisnika i nedostatak volje za uključivanjem u projekte obnove

-Nedostatak stručnih kadrova kod izvođača

I brojni drugi problemi o kojima se razgovaralo i u diskusiji nakon izlaganja

Sudionici su dali doprinos i svojim zapažnjima na tu temu

Zapad stan i dalje će raditi na poticanju energetske obnove zgrada i prijavama na natječaje Fonda za zaštitu okoliša koji će i ove godine raspisati natječaje  o kojima ćemo obavijestiti predstavnike naših zgrada.