Koordinacije udruga stanara Republike Hrvatskeudruga gradova“Provedba programa energetske obnove zgrada“ bila je tema okruglog stola održanog na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2.
srpnja 2014. u organizaciji Koordinacije udruga stanara Republike Hrvatske i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u suradnji s Arhitektonskim i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
Tom prilikom predstavljena je i brošura ENERGETSKA OBNOVA STAMBENIH ZGRADA koja je rezultat želje za što boljom edukacijom suvlasnika stambenih zgrada sa ciljem pojašnjavanja, a na taj način i približavanja načina na koji se može poboljšati energetska učinkovitost stambene zgrade .