23.02.2017. održana je radionica na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu u svrhu stručnog usavršavanja u graditeljstvu na kojoj su sudjelovali predstavnici Zapad-stana

Ciljevi ovog programa su što bolja priprema za provedbu projekata Energetske obnove (projektiranje novih i sanacija starih) pa su u tu svrhu obrađene sljedeće teme:

  • greške u projektiranju i izvođenju novih energetski učinkovitih zgrada te najčešći problemi u energetskoj obnovi starih (postojećih zgrada)
  • novi materijali i njihova adekvatna primjena (ugradnja)
  • problematika i rješavanje toplinskih mostova
  • sustavi PVC stolarije i njihova adekvatna ugradnja sa integracijom u cjelinu ovojnice zgrade
  • pozitivni primjeri energetski učinkovitih (niskoenergetskih i pasivnih objekata) i težnja gradnji nulte potrošnje energije („zero energy“)

Struka apelira na bolju prilagodbu Zakonodavca uvjetima EU u RH, kao i provedbu brzih i učinkovitih programa edukacije radne snage (kao npr. program Croskills)

Problematika radne snage u graditeljstvu u Hrvatskoj već je sada prisutna, a za očekivati je još veće probleme sa manjkom (stručne) radne snage u periodu u kojem slijedi provođenje Energetske obnove višestambenih zgrada. Prema tome važnu ulogu trebat će posvetiti odabiru stručnih kadrova i izvođača radova kako bi provedba projekata bili u potpunosti uspješna.