dobivenasubvencija

Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije davanjem sredstava donacija.

Zgrade kojima upravljamo, ukoliko je iskazana volja od strane suvlasnika, prijavljujemo na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  još od 2013. godine (sufinanciranje izrade energetskog certifikata i projekata energetske obnove), a u 2015. godini prijavili smo gotovo 90% zgrada kojima upravljamo , a  koje imaju grijanje riješeno putem  opskrbe daljinski toplovodom preko “HEP-Toplinarstva”  ili vlastitih kotlovnica, na natječaj za ugradnju razdjelnika i termostatskih ventila.

Natječaj za ugradnju razdjelnika objavljen je početkom siječnja 2015., a većinu naših zgrada prijavili smo do 07.04.2015. i time bili jedan od upravitelja koji su najbrže reagirali i prvi počeli slati prijave na natječaj Fonda.

U ovom trenutku imamo stopostotni učinak u prijavama na natječaje, odnosno svaka zgrada koju smo prijavili na natječaj za ugradnju razdjelnika ima rezervirana sredstva i dobit će od Fonda povrat sredstava nakon dovršene ugradnje razdjelnika.

zahtjev

 

Povrat sredstava za subvenciju ugradnje razdjelnika, kad Fond uplati sredstva na račun pričuve zgrade, vršit će se na tekuće račune suvlasnika temeljem ispunjenog zahtjeva koji možete skinuti na slijedećem linku :

Zahtjev-za-refundacijom

 

 

 

 

Zapad stan vrši svu potrebnu pripremu za natječajefondz

  • Dobavljanje kompletne potrebne dokumentacije iz sudskog registra, arhiva, katastra, zemljišnih knjiga
  • Pribavljanje ponuda (minimalno 3) i sklapanje ugovora s ovlaštenim  izvoditeljem s  detaljnom  specifikacijom  troškova  materijala te rokom provedbe.
  • Ostali radovi na zahtjev Fonda i eventualne nadopune dokumentacije

Do danas smo prijavili i napravili energetske certifikate za gotovo 100 zgrada i za većinu njih ishodili sufinanciranje Fonda.

Dobili smo sufinanciranje izrade projekata energetske obnove zgrada ukupne korisne površine  43.000 m2 i za neke od njih već iduće godine kreće energetska obnova, koju ćemo također prijaviti na natječaj i nadamo se , ukoliko i dalje bude raspoloživih sredstava , ishoditi 40% subvencije.

Više o razdjelnicima pročitajte na http://www.zapadstan.hr/razdjelnik.html