Uklanjanje grafita je obaveza suvlasnika stambene zgrade, Potrošački kod 11.ožujka 2016.

Odluka o komunalnom redu

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugo) moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

Zgrade koje svojim izgledom (zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova) nagrđuju opći izgled ulice i naselja moraju se urediti.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrade, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

 .