Za sve upravitelje koji vode RS i IDD obrasce za honorare predstavnika, čistačica, rukovatelja kotlovnica i slično u programu Upravljanje zgradama u obavezi su do 31.01.2014. predati ID-1 obrazac u Poreznu upravu .

Sve upute , Komprimiranu datoteku koja sadrži Excel predložak za formiranje ID-1 obrasca na mediju u propisanom formatu xml scheme, te Program za validaciju datoteke ID-1 obrasca po xml schemi možete pronaći OVDJE .

id-11OBAVEZNO pročitajte upute te skinite obadvije datoteke .

U Programu Upravljanje zgradama odabrati meni HONORARI a zatim ID-1 obrasci

Otvara se ekran za izradu ID-1 obrasca i pripadajuće CSV datoteke koja sadrži sve podatke o isplaćenim honorarima  u zadanom razdoblju 2013. godine.

Prvo odaberite štampanje ID-1 obrasca te ga otštampajte.

Zatim kliknite na tipku Spremi u CSV . Formirat će se datoteka koja će se spremiti u folder /Upravljanje zgradama/Regos

Sada pokrenite EXCEL datoteku Predložak za formiranje ID-1

id-12

Kliknemo tipku Učitaj CSV i odaberemo njenu lokaciju na disku ( na primjer : NEKIDISK /Upravljanje zgradama/Regos/id1_16012014.csv )

Nakon što se datoteka učita potrebno je popuniti podatke o Kontakt osobi isplatitelja.

S obzirom na uvođenje identifikatora obrasca, identifikator treba biti postavljen na 1,

Nakon što smo popunili potrebne podatke kliknemo na tipku Spremi XML .

Tako formiranu datoteku potrebno je zatim provjeriti pomoću Programa za validaciju ID-1 obrasca, koji ste prethodno skinuli sa stranica porezne uprave i otpakirali na Vašem računalu. Program pokrenite klikom na  ID1Validator.exe  Zatim odaberite XML datoteku koju ste formirali iz Excela i kliknite VALIDIRAJ.

valjana_datotekaUkoliko je sve u redu na ekranu će se pojaviti poruka Datoteka je validna.

Nakon toga potrebno je datoteku spremiti na CD i zajedno sa ispisom ID-1 obrasca odnijeti na Vašu poreznu upravu.

Ovo je zadnji ID-1 obrazac koji ćete IKAD predati , jer i njega zamjenjuje  joppd_desni

Zdravi i veseli bili !

Zlatko