Osiguranje zgrade je zakonska obaveza koja je izrijekom propisana u članku 86. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

PREDMET OSIGURANJA

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja i to:

  • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušiona, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnički stan, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke  prostorije i sl.)
  • ostali prostori koji mogu pripadati i vlasniku (drvarnice, tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu)
  • temelji i podrumski zidovi
  • sve ugrađene instalacije
  • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo,
    bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.)
POŽARNI RIZIK

a) osnovnI rizici:

– požar, oluja, direktan udar groma u objekt, tuča, eksplozija (osim nuklearne), pad i udar letjelice, manifestacije i demonstracije, udar vlastitog motornog vozila ili radnog stroja ili nepoznatog motornog vozila, i tako dalje;

b) dopunski rizici:

– izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, poplava i bujica, klizanje tla i odronjavanje zemljišta te drugi rizici koje je osiguravajuće društvo svrstalo u dopunske rizike.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti osigurava se rizik obveze naknade štete od strane suvlasnika prema  trećoj osobi i to štete proistekle iz događaja kao što su pad dijela nekretnine ( crijep, dio fasade, snijeg sa krova ) za koji su suvlasnici  odgovorni.

Kod osiguranja od odgovornosti nije osigurana imovina osiguranika kao fizički pojam, nego tim osiguranjem osiguranik štiti svoj imovinski interes u nastojanju da spriječi smanjenje imovine do kojeg bi došlo zbog obveze naknade štete prema trećima , koji u pravilu nisu suvlasnici nekretnine.

OSIGURANJE OD POTRESA

Osiguranje od potresa je dobrovoljno ( nije zakonska obaveza ) i za njega se ugovara posebna polica ako suvlasnici žele ali također  pokriva samo štete na zajedničkim dijelovima zgrade.

 Osiguranje zgrade u pravilu se odnosi na osiguranje zajedničkih dijelova  i na odgovornost vlasnika odnosno suvlasnika prema trećima.