Promjena podataka za eSuvlasnik

Kod provjere podataka koje ste unijeli prilikom pokušaja REGISTRACIJE za pristup eSUVLASNIKU – suvlasničkim stranicama , sustav je ustanovio da se razlikuju od podataka u našoj bazi . Molimo Vas da popunite  slijedeću  formu sa ažurnim podacima,

 


PODACI KOJE STE UNIJELI BITI ĆE USPOREĐENI SA POSTOJEĆIM PODACIMA KOJE IMAMO I UNEŠENI U BAZU PODATAKA TIJEKOM PRVOG SLIJEDEĆEG RADNOG DANA.

Svrha prikupljanja ovih podataka je u tome da Vam se omogući ONLINE pristup financijskim izvješćima zgrade u kojoj se nalazi poseban prostor u Vašem vlasništvu te uvid u saldo pričuve za svaki prostor koji je u Vašem vlasništvu.