Suvlasničke stranice

Poštovani suvlasnici, putem web stranica eSuvlasnik omogućavamo svakom od Vas da pomoću osobnog računala ili laptopa pristupite INFORMACIJAMA i IZVJEŠĆIMA vezanim uz upravljanje  zgradom u kojoj se nalazi prostor u Vašem vlasništvu. Za prijavu kvarova, dostavu zahtjeva molimo Vas da koristite forme na stranici PRIJAVA KVARA

 

Ukoliko ste prvi puta na ovoj stranici molimo Vas da pogledate ovaj VIDEO  sa uputama kako se BESPLATNO REGISTRIRATI kao eSuvlasnik.

Kome je namijenjen eSuvlasnik

Svaki suvlasnik korisnik usluga upravljanja zgradom pod upravom društva Zapad-stan d.o.o. može na stranicama eSuvlasnik vidjeti podatke o SVIM PROSTORIMA u njegovom vlasništvu kao i podatke i izvješća o SVIM ZGRADAMA  u kojima se nalaze prostori u njegovom vlasništvu .

eSuvlasnik  razlikuje prava pristupa PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA i prava pristupa SUVLASNIKA posebnog dijela nekretnine .

Suvlasniku su dostupne informacije o zgradi i predstavniku

Na stranicama se nalaze važni dokumenti kao što je građevinska dozvola, uporabna dozvola i energetski certifikat koje suvlasnik može preuzeti na svoje računalo .

Rekapitulacija prometa po zgradi te godišnji program dostupni su svakom registriranom suvlasniku zgrade

Registriranom suvlasniku omogućen je uvid u podatke o svim prostorima u njegovom vlasništvu

te nepodmirena dospjela zaduženja za pričuvu koja može platiti mBankingom očitavanjem barkoda direktno sa web stranice

Registrirani suvlasnik može direktno kontaktirati upravitelja bez potrebe da se posebno predstavlja

Upute za korištenje eSuvlasnik web stranica

Svaki suvlasnik mora se PRVI PUTA REGISTRIRATI , prvo je potrebno upisati Vaš oib i E-mail

dok sami određujete  svoju zaporku i ponovite ju vodeći brigu o tome da zaporka MORA sadržavati jedno veliko slovo,jedno malo slovo barem jedan broj i minimalno šest znakova

Da bi registracija bila uspješna u bazi podataka Zapad-stan d.o.o. prethodno mora biti upisan OIB suvlasnika kao i  e-mail suvlasnika koji postaje KORISNIČKI RAČUN kojim se suvlasnik prijavljuje kako bi se mogla izvršiti provjera da li je osoba koja se prijavljuje zaista suvlasnik !

Ukoliko sustav provjerom ustanovi da u bazi Zapad-stan d.o.o nedostaju podaci koje je suvlasnik upisao prilikom pokušaja registracije, pojavit će se upozorenje  o tome.

Molimo Vas da popunite Formu za dostavu Vaših podataka  kako bi smo mogli unijeti i ažurirati podatke koji nam nedostaju i na taj način Vam omogućili da se  možete  nesmetano registrirati u sustav eSuvlasnik.

PODACI KOJE  NAM POŠALJETE PUTEM FORME BITI ĆE USPOREĐENI SA POSTOJEĆIM PODACIMA KOJE IMAMO I DOPUNJENI DOSTAVLJENIMA I UNEŠENI U BAZU PODATAKA DO KRAJA  PRVOG SLIJEDEĆEG RADNOG DANA NAKON SLANJA POPUNJENE FORME!

Nakon toga potrebno je da ponovite postupak  REGISTRACIJE !

Ukoliko se suvlasnik pokuša prijaviti krivim e-mailom ( korisničkim računom ) ili pogrešnom zaporkom sustav će obavijestiti da korisnički račun ne postoji.

Forma za dostavu podataka ukoliko nedostaju

Ukoliko Vas je sustav prilikom registracije obavijestio da niste zavedeni kao obveznik ili nedostaje neki od potrebnih podataka molimo Vas da popunite podacima slijedeću formu te nam ju pošaljite kako bi smo dopunili podatke, a Vama nakon dopune podataka omogućili uspješnu registraciju u sustav

Obavezna Aktivacija računa nakon uspješne registracije

Nakon USPJEŠNE registracije Sustav će Vam  dostaviti u INBOX  Vašeg preglednika elektronske pošte na e-mail koji ste UPISALI PRILIKOM REGISTRACIJE slijedeću poruku: Registracija eSuvlasnik

Otvorite poruku i OBAVEZNO kliknite na POVEZNICU ( link ) kako bi na taj način potvrdili da ste baš Vi primili poruku i da je to zaista Vaš e-mail.

TEK NAKON TOGA MOČI ĆETE SE PRIJAVITI NA

Stranici za prijavu u sustav

  1. Upišite Vaš E-mail
  2. Upišite Vašu Zaporku
  3. Pritisnite tipku Prijavi se

 

Promjena zaporke

Ukoliko želite promijeniti  ZAPORKU  to možete učiniti na slijedeći način:

 

Zaboravljena zaporka

DUGOVANJE na vašem prostoru...

Nakon što ste se uspješno registrirali a zatim i prijavili u eSuvlasnik možete provjeriti stanje Vašeg računa za svaki pojedini prostor u Vašem vlasništvu.

Na ekranu se vidi specifikacija zaduženja za koja nije evidentirana Vaša uplata

Ako postoji, dugovanje možete platiti pritiskom na tipku ŽELIM PLATITI

otvorit će se ekran sa kojeg možete očitati

  1. IBAN računa pričuve zgrade
  2. IZNOS ukupnog dugovanja
  3. POZIV NA BROJ

te ih prepisati ukoliko koristite Internet bankarstvo.

Ukoliko koristite m-bankarstvo ( m-foto pay ili slično )   skeniranjem barkoda preuzmite podatke , te izvršite plaćanje.

PREPLATA na Vašem prostoru...

Ukoliko na ekranu primijetite da je dugovanje sa predznakom minus, to znači da se radi o PREPLATI PRIČUVE .

Do preplate može doći ako  imate trajni nalog za plaćanje pričuve u banci, a Vaš najmoprimac plaća uplatnice ne znajući za trajni nalog

Ukoliko ustanovite da postoji preplata , privremeno obustavite plaćanje pričuve za onoliko mjeseci za koliko ste preplatili pričuvu.

 

VAŽNO UPOZORENJE !

eSuvlasnik stranice namijenjene su isključivo suvlasnicima stambenih zgrada, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima, koji su svoje nekretnine povjerili na upravljanje društvu Zapad-Stan.d.o.o., te su svi podaci o samoj zgradi kao i osobni podaci suvlasnika sadržani na ovim stranicama također namijenjeni isključivo navedenim osobama na uvid.

 

Klikom na tipku „Prijavi se “ potvrđujete da ste suvlasnik na zgradi ili zgradama pod upravljanjem upravitelja Zapad-Stan d.o.o., odnosno da ste zakonski zastupnik suvlasnika ili da u trenutku ulaska na stranicu imate valjanu punomoć suvlasnika za ostvarenje uvida u ove stranice.

Ukoliko niste jedna od navedenih osoba, odnosno ukoliko nemate valjanu punomoć suvlasnika, molimo da napustite stranicu !