Odredbe i uvjeti korištenja

Opće odredbe

Sadržaj Općih uvjeta o korištenju internetskih stranica Zapadstan.hr odnosi se na uvjete korištenja sadržaja na internetskim stranicama Zapadstan.hr i predstavlja pravno važeći i obavezujući sporazum između ponuđača i korisnika odnosno članova internetske stranice Zapadstan.hr.

Definicije pojmova

Ponuđač, vlasnik i skrbnik internetskih stranica Zapadstan.hr je tvrtka Zapadstan d.o.o., Ante Topića Mimare 61, 10 090 Zagreb, Hrvatska. Korisnik usluge je svaka osoba, koja na bilo koji način koristi internetsku stranicu Zapadstan.hr (u nastavku korisnik). Korisnik besplatnih sadržaja/usluga je svatko tko posjeti internetske stranice Zapadstan.hr. Korištenje se omogućuje neodređenom broju korisnika, koji prihvaćaju usluge Zapad stan d.o.o.-a na način, pod uvjetima i u skladu s ovim Uvjetima i drugim uputama Zapad stan d.o.o.

Autorska prava

Korisnik mora biti svjestan da: Internetske tehnologije za prenos i pristup sadržajima nisu 100% pouzdane. Zapad stan d.o.o. sadržaja ne može jamčiti djelovanje usluga u slučaju greške na mreži ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno mogle ometati djelovanje usluga. Zapad stan d.o.o. sadržaja ne odgovara za sadržaje objavljene na internetskim stranicama Zapadstan.hr, kojih su autori korisnici internetske stranice Zapadstan.hr. Zapad stan d.o.o. sadržaja pridržava pravo uklanjanja sadržajno neprimjerenih poruka, fotografija, videa.

Korisnik se obavezuje da …

Usluge neće koristiti u svrhu objavljivanja ili propagiranja bilo kakvih sadržaja i/ili djelatnosti, koje su u suprotnosti s važećim zakonodavstvom i/ili javnim redom i moralom; u svojoj komunikaciji neće koristiti prijetnje, pogrdan, ponižavajući ili uvredljivi način izražavanja; neće komunicirati s drugim korisnicima u ime drugih osoba; usluge neće koristiti u komercijalne, nelegalne ili bilo koje druge svrhe osim onih koje su određene u ovim uvjetima; neće distribuirati autorski zaštićene sadržaje ili sadržaje koji su u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe; neće pokušati pribaviti, skupljati i/ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika; neće ometati druge korisnike ako oni izraze svoje neslaganje s komunikacijom; neće na nikakav način kopirati, pohranjivati ili proslijeđivati cijele ili dijelove sadržaja internetske stranice Zapadstan.hr, a osobito sadržaje Zapadstan.hr uz plaćanje; neće koristiti kompjutorske kodove, štetne programe ili bilo što, što bi moglo ometati, onesposobiti ili štetiti ovoj usluzi, ponuđaču usluga i njegovoj programskoj i serverskoj opremi.

Dostupnost Internetske stranice Zapadstan.hr

Internetske stranice u pravilu su dostupne 24 sata na dan i sve dane u godini. Zapad stan d.o.o. pridržava pravo za kraća zaustavljanja u pristupu do internetskih stranica Zapadstan.hr zbog održavanja i zamjene opreme. Zbog razloga vezanih uz održavanje Zapad stan d.o.o. pridržava pravo i na duže obustave dostupnosti stranica Zapadstan.hr. Zapad stan d.o.o. ne jamči dostupnost stranica prilikom eventualnih kvarova, grešaka, drugih tehničkih smetnji ili prekida rada trećih stranaka (napajanje električnom energijom…) te više sile.

Privatnost i zaštita podataka

Zapad stan d.o.o. usluga se obavezuje da će pažljivo čuvati podatke korisnika te će ih koristiti isključivo za potrebe obavljanja usluga. Osobne podatke korisnika čuvat će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kršenje uvijeta

Zapad stan d.o.o. sadržaja zadržava pravo da korisnicima, koji krše Uvjete ili djeluju u suprotnosti s njima, onemogući pristup do internetskih stranica Zapadstan.hr. Ako korisnik svojim postupanjem Zapad stan d.o.o. uzrokuje bilo kakvu štetu, za nju u cijelosti odgovara moralno, materijalno i kazneno. Eventulna kršenja pri korištenju internetskih stranica od strane drugih korisnika javite Zapad stan d.o.o. e-poštom ili u pisanom obliku na adresu Zapadstan d.o.o., Ante Topića Mimare 61, 10 090 Zagreb, Hrvatska.

Kršenje uvijeta

Zapad stan d.o.o. može mijenjati uvjete korištenja sadržaja. Zapad stan d.o.o. se obavezuje da će prilikom svake promjene odnosno dopune uvjeta korištenja na primjeren način o tome izvijestiti korisnike.