Natječaji

NATJEČAJ ZA SANACIJU RAVNOG KROVA VIŠESTAMBENE ZGRADE
na adresi Radnička cesta 20, 20a, Supilova 7, 7a, Zagreb

Natječaj se otvara danom objave na web stranici (23.11.2023.), a prijave se zaprimaju do 20.12.2023. do 14:00 sati.

Tekst natječaja sanacije ravnog krova – Radnička cesta 20, 20a, Supilova 7,7a

Projekt sanacije krova_Radnicka_ 20_20A_Supilova 7_7A

Troškovnik_etapa 2

Troškovnik_etapa 3

Troškovnik_etapa 4

Prema priloženoj projektnoj dokumentaciji “Etapa 1” krova je izvršena te se u sklopu raspisanog natječaja daje ponuda za izvođenje radova na “Etapama 2, 3 i 4”, za koje su ujedno i priloženi troškovnici u excel formatu. Za pojašnjenje troškovničkih stavaka, odnosno za uvid u projektnu dokumentaciju molimo kontaktirajte kontakt osobu iz dokumentacije o nabavi.

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

MATIJE DIVKOVIĆA 21-39, ZAGREB – ENERGETSKA OBNOVA – POZIV ZATVOREN

Objavljen Poziv za dostavu ponuda za energetsku obnovu višestambene zgrade Matije Divkovića 21-39, Zagreb na stranicama EU fondova, dostupan na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/nabave/157

Odluka o odabiru Matije Divkovića 21-39, Zagreb

VLAHE STULIĆA 12-20, ZAGREB – ENERGETSKA OBNOVA – POZIV ZATVOREN

Objavljen Poziv za dostavu ponuda za energetsku obnovu višestambene zgrade Vlahe Stulića 12-20, Zagreb na stranicama EU fondova, dostupan na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/nabave/160

Odluka o odabiru – Vlahe Stulića 12-20, Zagreb

MATICE HRVATSKE 7, VELIKA GORICA – ENERGETSKA OBNOVA – POZIV ZATVOREN

Objavljen Poziv za dostavu ponuda za energetsku obnovu višestambene zgrade Matice Hrvatske 7, Velika Gorica na stranicama EU fondova, dostupan na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/nabave/158

Odluka o odabiru – Matice Hrvatske 7, Velika Gorica