fondzFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30.rujna novi natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada.

natjecaj18-2015