Temeljem inicijative gradonačelnika Milana Bandića te  Prijedloga odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba koji je pripremilo  Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova,  na temelju nove Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015).  u sljedećih 15 godina dimnjačarske poslove u Zagrebu obavljat će jedan, jedinstveni dimnjačarski koncesionar, a to je

Dimnjačarska obrtnička zadruga.

Zadrugu čine svi dosadašnji zagrebački dimnjačarski koncesionari koji su se udružili upravo kako bi zadovoljili stroge uvjete koje je propisala nova Odluka (npr. jedan od njih je da ima najmanje 60 zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke, od kojih najmanje 30 mora imati položen majstorski ispit, što ne može zadovoljiti nijedan postojeći dimnjačarski obrtnik ni tvrtka u cijeloj Hrvatskoj).

Grad je podjeljen na sektore, a kontakt podatke o dimnjačaru zaduženom za Vašu zgradu , članu novoosnovane zadruge, potražite na www.doz.hr u tablici sa popisom sektora ,  dimnjačara ….

Dimnjačarske cijene lete u nebo!(članak u Večernjem listu)

Velik porast cijene čišćenja dimnjaka (članak u Nacionalu )