Sustav eSuvlasnik uspostavili smo početkom 2022. sa  ciljem modernizacije i pojednostavljenja pristupa informacijama  i ubrzanja komunikacije sa suvlasnicima koji su zgrade u kojima se nalazi njihov poseban dio nekretnine povjerili na upravljanje društvu Zapad-stan d.o.o.

Koristeći ovaj sustav putem Vašeg računala možete  pristupiti svim podacima bez potrebe za dolaskom u uredske prostorije Zapad-stan d.o.o.

Pristup financijskom izvješću imali su i do sada svi suvlasnici stambene zgrade, koji su imali zajedničku zaporku za pristup, dok  sustav eSuvlasnik omogućava individualan pristup svakom pojedinom suvlasniku.

Novosti koje je donio  eSuvlasnik su slijedeće :

  • suvlasniku su dostupne informacije o svim prostorima koje ima u vlasništvu
  • uvid u eventualne preplate i dugovanja za pričuvu
  • suvlasnik ima mogućnost kreirati platni nalog za eventualni dug
  • suvlasniku je dostupan uvid u prihode i troškove za sve zgrade   u kojima ima nekretninu, ako su pod upravom društva Zapad-stan d.o.o.
  • važni dokumenti zgrade dostupni su i moguće ih je preuzeti sa stranice
  • dostupan je i godišnji program održavanja zgrade
  • Suvlasnik ima mogućnost slanja svojih prijedloga i zahtjeva putem forme na samoj stranici.

Ukoliko ste i Vi zainteresirani saznati više o registraciji , pristupu i načinu korištenja eSuvlasnika možete pročitati OVDJE