Krediti za popravke

U slučajevima kada je potrebno osigurati velika sredstva, za rekonstrukciju i velike zahvate na zgradi, postoji mogućnost uzimanja kredita putem zajedničke pričuve.

  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredba o održavanju zgrada, a sve u svezi sredstava zajedničke pričuve suvlasnika nekretnina, poznaje pojam kredita za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.
  • Člankom 2. Uredbe o održavanju zgrada određeno je da sredstva zajedničke pričuve suvlasnici koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu i za pokriće troškova otplate kredita za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.
  • Međuvlasničkim ugovorom suvlasnici stambene ili stambeno-poslovne zgrade dogovorili su se da u okviru redovitog upravljanja donose odluku o uzimanju kredita, uz naznaku da donošenje odluke o kreditu treba biti u svezi namjene za koju se isti uzima.
  • Dakle, ako se radi o kreditu za održavanje zgrade potrebna je većina glasova suvlasnika zgrade (obzirom na stambenu površinu u vlasništvu 60%), odnosno ako bi se radilo o poboljšavanju zgrade, potrebna je suglasnost svih suvlasnika.
  • Ugovorom o upravljanju stambenom zgradom sklopljenim s upraviteljem suvlasnici su ovlastili upravitelja da u njihovo ime i za njihov račun uzima kredite radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na temelju odluke suvlasnika.
  • Da bi se kredit realizirao potrebno je prihvaćanje odluke većine suvlasnika (iznad 60%) kojom se daje ovlast predstavniku da predstavlja suvlasnike i u njihovo ime potpiše ugovori kredit za stambenu zgradu u svrhu rekonstrukcije, sanacije i drugih velikih zahvata.