• Porez  se obračunava po stopi od 20%
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 7,5%
  • Doprinosi za mirovinsko osiguranje MIO 1. stup – 7,5%, MIO 2. stup – 2,5%)

 

KALKULATOR HONORARA, PRITISNITE !Honorar ovlaštenog predstavnika zgrade predstavlja financijsku nagradu za poslove koje isti obavlja u ime suvlasnika zgrade. Honorar se isplaćuje mjesečno a njegov iznos ovisi o dogovoru suvlasnika zgrade i određuje se Međuvlasničkim ugovorom.

Pod honorarima se misli na povremene poslove koji se obavljaju temeljem Ugovora o djelu. To su najčešće na stambenoj zgradi predstavnik suvlasnika, čistačica, rukovatelj kotlovnicom te domar.

Upravitelj zgrade isplaćuje honorar i OBVEZAN je uplatiti i sva davanja (poreze i doprinose) za honorarnog djelatnika.
Upravitelj zgrade svaki mjesec podnosi JOPPD obrazac  Poreznoj upravi kao i godišnju potvrdu honorarnom djelatniku o ukupnim isplaćenim honorarima , porezima i doprinosima.