​Poštovani suvlasnici, kod plaćanja Internet BANKARSTVOM molimo Vas da pripazite prilikom upisa poziva na broj odobrenja / primatelja što je izuzetno važno  kako bi se izbjegla pogrešna knjiženja koja se mogu desiti u slučaju upisanog krivog poziva na broj. Također neki suvlasnici žele jednim nalogom platiti više zaduženja , ili platiti više prostora ( na primjer za stan i garažu jednim nalogom ) neki žele zadati u banci trajni nalog , stoga smo Vam na ovoj stranici pripremili prikaz kako treba popunjavati platni nalog da bi sve uplate bile točno prepoznate i kao takve točno proknjižene.

POZIV NA BROJ ODOBRENJA PRIMATELJA

Poziv na broj – sadrži numerički podatak (šifru pod kojom se određeni suvlasnik vodi u evidenciji upravitelja , o kojoj vrsti prostora se radi i šifru mjeseca za koji se plaća pričuva) koji bliže određuje plaćanje .U situaciji kada se prilikom plaćanja ne unese točan poziv na broj, postoji mogućnost da uplata ostane nerasknjiženja a dugovanje i dalje egzistira.

  • Na svakoj uplatnici koju Vam dostavljamo nalaze se uvijek tri broja u pozivu na broj : na primjer : 292-3-2071 gdje je prvi broj šifra mjeseca i godine za koju se plaća pričuva, drugi broj ( u sredini ) označava vrstu prostora  1=stan 2=poslovni prostor 3=garaža 4=ostalo dok je treći broj jedinstvena šifra za prostor u Vašem vlasništvu.

PLAĆANJE PRIČUVE ZA VIŠE MJESECI (ZADUŽENJA)

Ukoliko jednim platnim nalogom putem Internet bankarstva želite uplatiti pričuvu za VIŠE MJESECI ZA JEDAN PROSTOR, u tom slučaju molimo Vas da u poziv na broj upišete prvi, drugi i treći broj sa Vaše uplatnice ( npr 291-1-8766 ) a u opisu plaćanja navedite prve brojeve iz poziva na broj sa uplatnica koje plaćate ( 291,292,293) .

 

PLAĆANJE PRIČUVE ZA VIŠE PROSTORA

Ukoliko jednim platnim nalogom putem Internet bankarstva želite uplatiti pričuvu za VIŠE PROSTORA,na primjer za stan, garažu i poslovni prostor u tom slučaju molimo da u poziv na broj navedete poziv na broj na primjer za stan,  291-1-18766 a u opisu plaćanja OBAVEZNO navedite SVA TRI  poziva na broj u cjelosti – u primjeru DOLE upisan je stan, garaža i poslovni prostor  jednog vlasnika

291-1-18766

291-2-881

291-3-5210

 

PLAĆANJE PRIČUVE TRAJNIM NALOGOM BANKE

Ukoliko pričuvu želite plaćati TRAJNIM NALOGOM u Vašoj banci , molimo da u poziv na broj upišete drugi i treći broj sa Vaše uplatnice razdvojene minusom  ( npr 1-18766) a u opisu plaćanja OBAVEZNO upišite Trajni nalog.

Knjižiti će se zaduženje sa NAJSTARIJIM DATUMOM koje u trenutku uplate nije još plaćeno

VAŽNO ! Ukoliko na Vašoj zgradi dođe do promjene visine pričuve a koristite TRAJNI NALOG , molimo Vas da odete u Vašu banku i zatražite promjenu iznosa na trajnom nalogu .

PLAĆANJE PRIČUVE IZ INOSTRANSTVA

VAŽNO !!! Ukoliko pričuvu plaćate platnim nalogom banke u inostranstvu obavezno odaberite opciju da troškove platnog prometa OBADVIJE BANKE  snosite vi ( OUR – na teret platitelja – nalogodavatelja ), jer će u protivnom  banka u Hrvatskoj naplatiti svoju proviziju iz sredstava  pričuve zgrade – a vaša uplata biti će proknjižena  umanjena za taj iznos !

 

 

OPOMENA NA UPLATNICAMA

Na prvoj uplatnici od tri koje Vam inače kvartalno dostavljamo, obratite pažnju ako u desnom donjem uglu piše OPOMENA… 

…ODMAH možete provjeriti Vaš dug, prijavite se na suvlasničke stranice u eSuvlasnik , (prethodno morate biti registrirani)

ili pošaljite upit u Zapad-stan o dugovanju putem FORME.