Promjenu podataka o vlasništvu nad posebnim dijelom nekretnine ( stan, poslovni prostor , garaža ) novi vlasnik dužan je prijaviti  komunalnim društvima  i upravitelju zgrade na način da dostavi kopiju dokumenta temeljem kojeg dokazuje da je došlo do promjene vlasništva ( kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o ostavinskoj raspravi )

PRIJAVA PROMJENE VLASNIŠTVA

Molimo Vas da priložite kopiju Kupoprodajnog ugovora ili Vlasnički list ili Darovni ugovor ili Rješenje o ostavini (nasljeđivanju) ili Vjenčani list ako je došlo do promjene prezimena supružnika OBAVEZNO u .pdf , .jpg ili .png formatu (MAKSIMALNA VELIČINA 4 MB)