Kućna kanalizacija služi za odvođenje sanitarnih otpadnih voda (iz stambenih i poslovnih zgrada te manjih pogona). Započinje na izljevu sanitarnog elementa ili kućanskog uređaja (npr. perilicom rublja ili posuđa i sl), a završava na spoju s javnim kanalizacijskim sustavom, odnosno s kućnim sustavom za zbrinjavanje otpadne vode ako zgrada nije priključena na javnu kanalizaciju.

U osnovne dijelove kućnih kanalizacijskih sustava ubrajaju se:

  • vodoravni sabirni priključni vodovi (za priključak na više izljeva)
  • priključni vodovi na izljev sanitarnog elementa ili kućanskog uređaja
  • vodoravni sabirni vodovi
  • okomiti vodovi
  • glavni vodoravni sabirni vod (u najdonjem dijelu zgrade)
  • odzračni vodovi
  • sustav za odvodnju oborinske vode (vodoravni i okomiti oluci)
  • kućni priključak na javni kanalizacijski ili vlastiti sustav zbrinjavanja otpadne vode.

Za razliku od vodovodnih, protok se u kanalizacijskim instalacijama ostvaruje na osnovi djelovanja gravitacije pa su cjevovodi vodom ispunjeni uglavnom samo za vrijeme ispiranja. Kako je zbog toga u cjevovodima stalno prisutan zrak, potrebno je izvesti odzračne vodove kojima se s jedne strane omogućava prozračivanje cijele instalacije (i odvođenje neugodnih mirisa), a s druge strane izjednačavanje tlaka.
U kućne kanalizacijske instalacije, osim cjevovoda i pripadajućih elemenata, još se ubraja i razna dodatna oprema: uređaji za sprječavanje povrata strujanja, crpke za ostvarenje potrebne visine dobave kada su dijelovi sustava ispod razine javne kanalizacije, uređaji za pročišćavanje otpadne vode te septičke ili sabirne jame.

Snimanje kanalizacije radi utvrđivanja razloga čestih začepljenja na objektima nužno je kako bi se odredila točna lokacija puknuća cijevi, te je na taj način sanacija učinkovita uz najmanje moguće troškove.