Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora (GZ) za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.
 

Održavanje plinske instalacije se sastoji od:

 • pregleda
 • servisiranja i
 • popravka plinske instalacije

Te mjere omogućuju:

 • sigurnost i pouzdanost pri uporabi plina
 • pravovremeno uočavanje promjena na plinskoj instalaciji
 • djelotvoran doprinos zaštiti okoliša, jer se servisiranjem plinskih aparata osigurava niska emisija štetnih tvari
 • racionalno trošenje plina
 • postizanje trajnosti plinske instalacije

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji registrirani su i stručno osposobljeni djelatnici.

Izvješće o nalazu i stanju plinske instalacije kao i račun za obavljenu uslugu treba izdati svaka od ovlaštenih osoba

Na plinskoj instalaciji nije dopušteno obavljati radove po principu “sam svoj majstor” jer time ugrožavate Vašu i sigurnost Vaših ukućana.

Održavanje plinske instalacije u Vašoj je odgovornosti te morate omogućiti ovlaštenim osobama (distributer, instalater, serviser i dimnjačar) obavljanje redovitih pregleda i prema uputama proizvođača plinskog aparata pozivati ovlaštenog servisera.

 

POSTUPAK SANACIJE NEMJERENOG (ZAJEDNIČKOG) DIJELA PLINSKE INSTALACIJE U STAMBENIM ZGRADAMA
POSTUPAK SANACIJE MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE

Godišnja lista provjere

Odgovorite na pitanja sa DA ili NE.

 • Je li glavni zapor na kućnom priključku ili zapor ispred plinomjera u funkciji i lako dostupan?
 • Jesu li plinski cjevovodi bez pojave korozije, posebno na mjestima prolaza kroz zidove i stropove kao i u vlažnim prostorijama koje se ne prozračuju?
 • Jesu li svi plinski cjevovodi dobro pričvršćeni metalnim obujmicama i nije li na njih nešto obješeno?
 • Jesu li otvori za prozračivanje kod plinskih aparata ugrađenih u ormare otvoreni, nezaklonjeni i čisti?
 • Jesu li otvori za dovod zraka za izgaranje na zidovima i vratima prostorije u kojoj se nalazi plinski aparat otvoreni i čisti?
 • Jeste li se savjetovali s ovlaštenom osobom o mogućnosti dovoda dovoljnih količina zraka za izgaranje kroz zazore (fuge) prilikom postavljanja novih ili brtvljenja postojećih prozora i vrata?
 • Jeste li se savjetovali s ovlaštenom osobom prilikom postavljanja nove kuhinjske nape ili novog ventilatora?
 • Jesu li savitljive cijevi do plinskih aparata dovoljno udaljene od otvorenog plamena ili pećnice, te jesu li nenategnute, neprignječene i nepresavijene?
 • Gori li vidljivi plamen na plinskom aparatu stalno oštro plavkastom bojom?
 • Jesu li plinski aparati bez oštečenja i pojave korozije, a pri uključivanju u rad ne nastaju li poteškoće paljenja ili nekakvi neuobičajeni mirisi?

Sve ste odgovorili sa DA?

Odlično – vaša je instalacija očigledno u redu. Iduće provjere nakon godinu dana.

Negdje ste odgovorili sa NE?

Uočeni bi nedostatak svakako trebalo ukloniti. Ovisno o vrsti uočene nepravilnosti, pozovite plinoinstalatera, servisera, područnog dimnjačara , distributera ili Vašeg Upravitelja.