Dizala, uređaji za električni pogon odnosno za vertikalni prijevoz  osoba i tereta po svojim karakteristikama pripada u kategoriju uređaja s povećanom opasnošću. Promatrajući u tom kontekstu, odnos prema dizalu u smislu dugotrajnog korištenja, zahtjeva od vlasnika objekta nešto drugačiji pristup nego prema ostalim uređajima i opremi u objektu.
Dizala  su pogonjena elektromotorom koji ili pokreće užad za vuču i protutežni sustav, ili pumpa hidrauličnu tekućinu za podizanje cilindričnih klipova.

 

Redovno  održavanje dizala proizlazi iz Pravilnika o tehničkim normativima za dizala hidraulična i na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta ( SL. list br. 55 / 70 , 16 / 86 , 28 / 89 ). Redovno održavanje dizala obuhvaća pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada, otklanjanje utvrđenih nedostataka , te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata. Redovan servis dizala sadrži vizualni pregled i vizualnu provjeru sljedećeg:

 

provjeru rada ispravnosti svih sigurnosnih uređaja

provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja dizala

pregled i kontrola ventila protiv pucanja crijeva pritiska

provjeru rada zahvatne naprave

pregled krajnjih sklopki, odbojnika, rada vrata voznog okna, zabrave vrata voznog okna provjeru nosivog okvira i njegovu vezu s kabinom i kruti spoj pregled rada dizala pri vožnji od stanice do stanice u oba smjera s pristajanjem provjeru rada uređaja za uzbunu i ostalih signalnih uređaja reguliranje rada dizala čišćenje i podmazivanje