grafita

 

Grad Zagreb raspisao je Poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje/sufinanciranje zaštite vanjskih dijelova građevine od grafita.

 

Pozivaju se vlasnici građevina, predstavnici suvlasnika i upravitelji zgrada da podnesu zahtjev za financiranje/sufinanciranje zaštite vanjskih dijelova građevina od grafita. Poziv je u skladu s Odlukom o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23). Ova inicijativa ima za cilj očuvati estetski izgled i vrijednost Vaših građevina te unaprijediti sigurnost naših zajednica.

 

Ključne informacije o Pozivu:

 

  • Financiranje i sufinanciranje: Grad Zagreb će u potpunosti financirati uklanjanje grafita i nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na svim vanjskim dijelovima građevina. Grad Zagreb će također sufinancirati (80% ili 60% ovisno o poziciji videonadzora) nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor.
  • Tko može podnijeti zahtjev: Zahtjev mogu podnijeti vlasnici građevina, predstavnici suvlasnika i upravitelji zgrada ako je zgrada obavezna imati upravitelja zgrade.
  • Način podnošenja zahtjeva: Zahtjev se može podnijeti putem online aplikacije na web stranicama Grada Zagreba ili osobno u pisarnici Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na adresi Avenija Marina Držića 4, Zagreb.
  • Potrebna dokumentacija: Zahtjev treba sadržavati informacije o vlasniku/predstavniku suvlasnika građevine, podatke o upravitelju zgrade, adresu građevine, opis postojećeg stanja vanjskog dijela građevine s fotografijom te druge relevantne dokumente. Važna napomena da ukoliko se zgrada prijavljuje na mjeru sufinanciranja videonadzora za isto je potrebno prikupiti 2/3 udjela suglasnosti suvlasnika.
  • Postupak odobravanja: Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će provjeriti potpunost zahtjeva i poslati ga Povjerenstvu za zaštitu građevina od grafita. Povjerenstvo će najkasnije 90 dana od dostave dokumentacije obavijestiti podnositelja zahtjeva da li je odobreno sufinanciranje

 

Dodatne detalje te dokumentaciju vezano za sami Poziv možete pronaći na stranicama Grada na poveznici:

https://www.zagreb.hr/poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-financiranje-sufin/190875

 

Tko se sve može prijaviti na Poziv?

 

Napominjemo da prijavu može izvršiti i predstavnik suvlasnika odnosno sami suvlasnici. Ukoliko ste zainteresirani da izvršite prijavu putem nas kao upravitelja možete nam se javiti sa upitom za ponudu za prijavu. Ponuda uključuje prikupljanje sve potrebne dokumentacije i odradu svih potrebnih koraka za izvršenje prijave.

 

Kome su sredstva namijenjena?

 

Zgradama koje se prijave samostalno ili putem upravitelja nije zajamčeno da će i dobiti sredstva. U sklopu Poziva nisu dani detalji vezani za visinu proračuna. Pozivom je ujedno raspisano da će prioritet financiranja radova imati građevine na lokaciji „Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb zone zaštite A i dijela zone zaštite B“ koja se nalazi unutar vizurnog koridora i druge prioritetne lokacije prema ocjeni Povjerenstva.

 

Ako imate dodatna pitanja ili trebate više informacija, slobodno se obratite Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove ili nama u Zapad-stan.