Predstavnici Zapad-stana bili su prisutni na sastanku koji je organiziran za Upravitelje zgrada u Gradskom poglavarstvu, 27.12.2016. a povodom J A V N O G  P O Z I V A  – za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada koji je raspisao Grad Zagreb.

Na linku niže možete pronaći sve potrebne podatke za prijavu Vaše zgrade na iskazivanje interesa za obnovu pročelja koji je objavljen 10.12.2016.
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=99780

Na sastanku su pojašnjeni uvjeti Poziva:
 sufinanciraju se sva pročelja, ali se ne sufinancira mijenjanje stolarije, već samo obnova postojeće
 ne sufinancira se popravak krovišta
 sve dodatne informacije bit će dostupne nakon iskazivanja interesa zgrada kad će se vidjeti koliko zgrada želi ući u obnovu pročelja
 potrebno je dostaviti troškovnik sa stavkama obnove pročelja, fotodokumentaciju zgrade i tehnički opis obnove

Nakon zatvaranja poziva (90 dana) bit će pojašnjeni i kriteriji odabira zgrada, ali zasad smo dobili informacije da su ciljana skupina zgrade koje imaju više fizičkih oštećenja ili koje predstavljaju opasnost od urušavanja dijelova pročelja (žbuka, balkoni) te zgrade u zoni A. Međutim gradonačelnik Milan Bandić poziva sve zainteresirane zgrade da se jave.

Predviđena sredstva za obnovu pročelja u 2017.godini iznose oko 30 mil kn.