Grafički prikaz postupak upisa u ZK

Postupak koji slijedi NAKON ŠTO SMO KAO UPRAVITELJ PREDALI DOKUMENTACIJU za 95 % objekata kojima upravljamo

Još prije ulaska u Europsku uniju Hrvatska je bila dužna staviti izvan upotrebe Knjigu položenih ugovora (KPU) u koju je upisana većina vlasnika jer EU ne poznaje dualitet zemljišnih knjiga.

Pravna služba Zapad-stana je na 95% objekata kojima upravlja provela postupak prikupljanja potrebne dokumentacije koja je predana u Zemljišni sud – Gruntovnicu.

Učestala pitanja suvlasnika o postupku koji slijedi ponukala su nas da pomoću dijagrama toka prikazanog na slici ( kliknite na sliku radi prikaza u većoj rezoluciji ) pojasnimo daljnju proceduru u postupku upisa u zemljišne knjige.

Tko će raspravljati i donijeti rješenje o postupku povezivanja?

Svaki postupak povezivanja raspravit će se na raspravi pred zemljišnoknjižnim sudom. Na raspravu se pozivaju osobe koje su podnijele prijedlog, upravtelj i osobe koje nisu upisane kao vlasnici posebnih dijelova u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi položenih ugovora.

Rješenje doneseno na rspravi dostavit će se svim upisanim vlasnicima posebnih dijelova nekretnine, upravitelju stambene zgrade, tijelu nadležnom za katastar, Ministarstvu financija – poreznoj upravi, ali i svim drugim upisanim nositeljima knjižnih prava u knjizi položenih ugovora, odnosno zemljišnoj knjizi.

Rješenje doneseno na raspravi objavit će se i na oglasnoj ploči zgrade za koju je proveden postupak povezivanja, kojeg je na oglasnu ploču dužan postaviti upravitelj zgrade.