Stupio na snagu PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJUPRAVILNIK

Članak 4.

(1) Odluku o ugradnji uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebnih mjerila toplinske energije donose vlasnici posebnih dijelova zgrade/građevine koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu (krajnji kupci).

(2) Kupac toplinske energije dužan je dati suglasnost na odluku iz stavka 1. ovoga članka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebna mjerila toplinske energije, moraju udovoljavati normama iz članka 3. ovoga Pravilnika,

– sukladnost formata elektroničkog oblika za dostavu očitanja svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije u obračunskom razdoblju s formatom baze podataka kupca toplinske energije.

(3) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebnih mjerila toplinske energije.

(4) U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije samo jednog proizvođača kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.

(5) Ukoliko su na zajedničkom mjerilu toplinske energije pojedini vlasnici samostalnih uporabnih cjelina ugradili zasebna mjerila toplinske energije prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a dio vlasnika samostalnih uporabnih cjelina, iz tehničkih razloga, ne mogu ugraditi zasebna mjerila toplinske energije, istima se dozvoljava ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

(6) Raspodjela isporučene toplinske energije iz stavka 5. ovoga članka obavljat će se u skladu s člankom 15. stavkom 6. ovog Pravilnika.

(7) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu o svom trošku održavaju uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebna mjerila toplinske energije.

(8) Kod donošenja odluke o ugradnji uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava i ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije, najmanje 80% svih samostalnih uporabnih cjelina mora biti opremljeno uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.