Objavom u Narodnim novinama broj 127/2014  stupio je na snagu Zakon o energetskoj učinkovitostiZAKONOENERGETSKOJ

Prema Zakonu  za sklapanje ugovora o energetskoj usluzi i energetskoj obnovi zgrade više neće biti potrebna suglasnost svih suvlasnika već samo natpolovične većine.

Članak 30.

(1) Energetska obnova višestambene zgrade provodi se sukladno nacionalnim programima energetske obnove višestambenih zgrada. Korisnici sredstava iz programa energetske obnove višestambenih zgrada su suvlasnici tih zgrada kao naručitelji energetske obnove, osim ako nije drukčije ugovoreno između suvlasnika kao naručitelja i pružatelja usluga i izvođača radova za energetsku obnovu.

(2) Odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 9. ovog Zakona donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine.

(3) Osoba ovlaštena za sklapanje ugovora u ime i za račun suvlasničke zajednice određuje se odlukom iz stavka 2. ovoga članka. Ako se odlukom ne odredi osoba ovlaštena za sklapanje ugovora o energetskom učinku, takav ugovor potpisuje upravitelj zgrade.

Zakon predviđa i uvođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije te obveze osiguravanja funkcioniranja takvog sustava. Očekuje se da će to omogućiti praćenje rezultata provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvještavanje Europske komisije o ostvarenju ciljeva.

Zakonom se, naime, Hrvatska usklađuje sa smjernicom EU-a o energetskoj učinkovitosti kojoj je cilj povećanje energetske učinkovitosti Europske unije za 20 posto do 2020. godine i olakšavanje puta daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti nakon 2020. godine.

Novi zakon je podloga za bolju provedbu programa energetske učinkovitosti, u nadležnosti ministarstava graditeljstva i prostornog uređenja te zaštite okoliša i prirode.