Molimo sve suvlasnike koji pričuvu plaćaju TRAJNIM NALOGOM zadanim u banci   da obavezno usklade iznos trajnog naloga sa iznosom pričuve u EURIMA na uplatnici za SIJEČANJ i VELJAČU 2023. godine budući da su moguće razlike u iznosu pričuve zbog zaokruživanja iznosa ugovorene pričuve prilikom provedene konverzije kuna u eure.

KONVERZIJA PRIČUVE U EURE

Ovim putem  koristimo priliku i želimo Vam pojasniti način konverzije iznosa pričuve iz kune u euro utemeljen na;

ZAKONU O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  • Sukladno Zakonu, CIJENA koja se uzima u obračunu je UGOVORENA PRIČUVA ZGRADE po m2 u kunama
  • Ugovorena cijena pričuve po m2 u kunama dijeli se sa fiksnim tečajem konverzije 7,53450
  • Dobiveni iznos pričuve po m2 u € se ZAOKRUŽUJE NA DVIJE DECIMALE
  • Taj iznos množi se sa površinom stana
  • Umnožak je pričuva iskazana u EURIMA
KALKULATOR KONVERZIJE PRIČUVE
ŠTO JE TRAJNI NALOG ?

Trajnim nalogom dajete nalog Vašoj banci da automatski svaki mjesec umjesto Vas obavi   plaćanje pričuve u fiksnom iznosu s vašeg transakcijskog računa u korist računa pričuve Vaše zgrade na datum u mjesecu koji sami odredite.
Trajni nalog možete  jednostavno ugovoriti u poslovnici Vaše Banke.