Grad Zagreb objavio je uvjete i kriterije poziva za iskazivanje interesa za obnovu pročelja. Cjelokupni dokument možete pogledati na sljedećem linku Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, a ovdje izdvajamo najvažnije dijelove.

S obzirom na veliki broj prijava, Grad će formirati Listu prioriteta, koja će se temeljiti na više kriterija navedenih u nastavku. Zgrade s više bodova imat će prednost, a bodovanje će se vršiti na sljedeći način:

odgovor a) iznosi 50 bodova
odgovor b) iznosi 30 bodova
odgovor c) iznosi 10 bodova
odgovor d) iznosi 1 bod
GRUPE KRITERIJA:
1. Građevinsko stanje uličnog pročelja:
a) u cijelosti oštećeno
b) oštećeno je 50% i više od 50 % površine
c) mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50% površine
d) zadovoljavajuće

2. Građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja:
a) u cijelosti oštećeno
b) oštećeno je 50% i više od 50 % površine
c) mjestimično oštećeno, oštećeno je manje od 50 % površine
d) zadovoljavajuće

3. Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini:
a) izrazito ugrožavanje
b) djelomično ugrožavanje
c) minimalno ugrožavanje
d) ne ugrožava

4. Složenost izvođenja potrebnih radova:
a) vrlo složeni radovi
b) složeni radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge novim s eventualnim izvođenjem podloge (zida, nosivih pričvrsnih konstrukcija i slično)
c) radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim
d) manje složeni radovi (manji zidarski, limarski radovi, ličilački radovi i slično)

5. Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova:
a) potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena / znatno je ili je u cijelosti oštećena
b) potpuno izvođenje / zamjena postojeće toplinske izolacije
c) djelomično izvođenje toplinske izolacije / popravci
d) nema potrebe izvođenja izolacije / nije moguće izvođenje toplinske izolacije

6. Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova:
a) vrlo složeno
b) srednje složeno
c) manje složeno
d) nema izvođenja restauratorskih radova i složenih žbukanih profilacija

7. Spomeničko svojstvo zgrade:
a) pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
b) zgrada na području zaštićenog kulturnog dobra
c) zgrada koja nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i ne nalazi se na području zaštićenog kulturnog dobra, ali je po graditeljskim i arhitektonsko oblikovnim karakteristikama prezentant prostornih i povijesnih obilježja i ambijentalnih osobitosti
d) zgrada bez spomeničkih svojstava

8. Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja / kretanja građana:
a) zgrada na obodu trga ili na trgu
b) uglovnica / zgrada na križanju ulica / ugrađena zgrada u uličnom nizu
c) istaknuta, vidljiva samostojeća zgrada
d) ništa od navedenog

9. Godina izgradnje zgrade / starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama:
a) starija od 100 godina
b) od 50 do 99 godina
c) od 21 do 49 godina
d) izgrađena u posljednjih 20 godina

10. Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti:
a) nije sanirano pročelje ili je sanirano prije 50 godina i više
b) od 30 do 49 godina
c) od 21 do 29 godina
d) u posljednjih 20 godina

11.Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja
a) vrlo hitna obnova
b) hitna obnova
c) manje hitna obnova
d) potrebna obnova, ali nije hitna
Zgrada će, ukoliko bude odabrana s obzirom na Listu prioriteta, morati dostaviti i sljedeće dokumente kako bi pokazala ozbiljnost prijave i namjeru obnove pročelja:
 glavni projekt obnove pročelja
 potpisnu listu suvlasnika suglasnih s obnovom i iznosom pričuve koji je dostatan za radove obnove
 ovlaštenje upravitelju da u ime zgrade da izjavu da raspolaže osiguranim financijskim sredstvima od strane suvlasnika, a sukladno troškovniku koji je sastavni dio tehničke dokumentacije
Grad Zagreb nakon zaprimanja kompletirane dokumentacije odabire izvođače radova, stručni nadzor i koordinatora II sukladno propisima o javnoj nabavi te upravitelja zgrade obavještava o vrijednosti radova na temelju provedenih postupaka javne nabave.
Upravitelj isplaćuje potrebna sredstva s pričuve zgrade u proračun Grada Zagreba, koji u konačnici isplaćuje izvođače, nadzor i koordinatora radova.