ZAJEDNIČKE INSTALACIJE
 • vodovodna instalacija – vertikalna i horizontalna instalacija od vodomjernog uređaja u šahtu ili podrumu do ventila u stanu (uključivo ventil)- MBUS sustav za daljinsko očitanje sekundarnih vodomjera
 • instalacija kanalizacije – vertikalni i horizontalni vodovi do sifona
 • instalacije jake struje – svi vodovi i uređaji do razvodne ploče u stanu , stubišna i nužna ( panik ) rasvjeta
 • instalacija slabe struje – zvona, od govornog uređaja za zgradu do govornog uređaja u stanu (isključujući govorni uređaj u stanu),
 • gromobranska instalacija – komplet horizontalna i vertikalna instalacija uključujući i uzemljivač,
 • telefonska instalacija – horizontalna i vertikalna instalacija od distributivnog ormarića do prve utičnice u stanu,
 • plinska instalacija – vertikalna i horizontalna instalacija od zapornog ventila na ulazu u zgradu do zapornih ventila ispred brojila u stanu
 • instalacije centralnog grijanja – vertikalna i horizontalna instalacija sa odzračnim ventilima od toplinske podstanice, do ventila ispred grijačeg tijela.
 • instalacije kablovskih i antenskih sistema, od razvodnika na ulazu u zgradu (na krovu ili u prizemlju) do razdvajanja na ulazu u stan
ZAJEDNIČKI UREĐAJI

 

 • dizala za prijevoz ljudi i tereta
 • hidroforska postrojenja sa pratećim instalacijama – uređaj za povećanje pritiska u vodovodnim instalacijama,
 • protupožarni aparati
 • hidranti sa instalacijom i ventilima
 • sprinkler system – za dojavu i gašenje požara
 • sanitarni uređaji u zajedničkim prostorima,
 • pumpe za izbacivanje otpadne vode
 • elektroagregati
 • kotlovnice koje su u vlasništvu suvlasnka zgrade.